KONTAKT

konsulenterne i Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg og Aalborg stifter

 

Charlotte Toft Hansen og Tine Boel, Viborg Stift, www.fsvs.dk

Inge Dalum Falkesgaard og Jens Rasmussen, Aalborg kommune, www.skole-kirke-aalborg.dk

Marianne Helverskov Nielsen og Søren Bo Svendsen, Hjørring og Læsø kommuner, www.skt-hjoerring.dk

Pia Uth, Brønderslev kommune, www.skolekirke-broenderslev.dk

Christine Holm Clayton, Frederikshavn provsti, www.folkekirkensskoletjeneste-frederikshavn.com

Svende Grøn, Sydthy, Thisted og Morsø provstier, www.skolekirkesamarbejdet.dk

 

 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved