INDSKOLINGS-WORKSHOP

  • Spil om håb ved hjælp af tegningerne af Hakon Lund Jensen
  • Zakæus-fortællingen

MELLEMTRINS-WORKSHOP

  • Introduktion til kunst-workshop
  • Kreativt arbejde med håbs-temet
  • Færdiggørelse af håbs-linie

OVERBYGNINGS-WORKSHOP

  • Intro
  • Samtale-spil om håb ved hjælp af billedkort
  • Ord-sky om håb ved hjælp af menti.com
  • Outro

HÅBS-ANKER

 

 

Treklangen: TRO; HÅB OG KÆRLIGHED er velkendt for de fleste, og man kan i smykkebutikker købe vedhæng med symbolerne for disse begreber: KORS, ANKER OG HJERTE. I den bibelske kontekst er tro, håb og kærlighed nogle af nøgleordene i Kærlighedens Højsang, 1. Korinterbrev, kapitel 13 . Bertel Nygaard indleder sin bog Håb således: "Håbet baner sig vej ud af den aktuelle virkeligheds tilsyneladende uundgåeligheder, alt imens det lader os bevare erkendelsen af denne virkelighed. Håbet driver os frem trods alle dystre prognoser. Det skaber mening og sammenhæng mellem os selv og omverdenen, mellem nutid, fortid og fremtid. Uden håbet ville alt gå i stå".

 

På kulturmødet vil man på Folkekirkens Skoletjenestes stand kunne opleve et 2 m stort HÅBSANKER, som er omviklet med hønsetråd. Tanken er nu, at elever og andre interesserede for en stund kan stoppe op og filosofere og undres over, hvad håb i grunden er i ens egen situation og, hvad det betyder i forhold til andre. Disse tanker, som skrives på papirfisk hænges på HÅBSANKERET SOM SÅLEDES BLIVER ET LIVSANKER. Alle de mange fisk- som jo er kristendommens ældste symbol – vil være et aktuelt udtryk for menneskers håb i dag.

HVOR

På parkeringpladsen foran Mejeriet på Dueholm kloster. Indgang fra Munkegade.

Materialet er udarbejdet af folkekirkens skoletjenester i Viborg og Aalborg stifter

Copyright @ All Rights Reserved